Email: office@emaus.md | Tel: +373.60.595.146 / +373.68.471.670 / +373.79.776.216 / +40.744.848.704

 

Dă-ne un like!
Subscrie la canalul nostru de YouTube

Îndemn la pelerinaj

                  pb     

Sfinţi Români şi de alt Neam

Sfinţi Ocrotitori ai Moldovei

Harta Mănăstirilor din România

Harta Mănăstirilor din Basarabia

Calendar creştin ortodox stil vechi/nou

Calendar creştin ortodox stil nou

Ambasada României

   > Formular viza A, B, C 

   Formular viza A, B, C - completat   

Localităţi din Republica Moldova 

Harta mun. Chişinău

Hartă-calculator distanţe rutiere

Curs şi convector valutar   

Prognoza meteo  

  Skype                     emaus.md

  E-mail      office@emaus.md


Ghidul Pelerinului
ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI DIN TINOS (30 Ianuarie)
CONDAC 1
 
Icoana Ta, Preacurată, din insula Tinos este izvor de minuni pentru toți cei care aleargă către Tine cu credință, dăruind tuturor cele spre mântuire, ca să scoată din adâncurile inimii mărgăritarele laudelor de: Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos!
 
 
ICOS 1
 
Mulți suferinzi au aflat mângâiere la cinstită icoana Ta, Preacurată, căci nu ai încetat a cerceta pe poporul cel necăjit și a aprinde făclia nădejdii în sufletele cele pustiite de mâhnire, ca toți să Îți aducă întru bucurie cântări ca acestea:
 
Bucură-Te, tămăduirea celor robiți de boală;
Bucură-Te, mângâierea celor împovărați de întristare;
Bucură-Te, îmblânzirea celor răniți de răutate;
Bucură-Te, mir înțelegător peste rănile noastre sufletești;
Bucură-Te, mireasă a sfințeniei neajunse de gând;
Bucură-Te, a insulei Tinos laudă neîncetată;
Bucură-Te, gură a cântărilor celor îngerești;
Bucură-Te, cer înțelegător al drepților lui Hristos;
Bucură-Te, nădejde tare a celor care se roagă Ție;
Bucură-Te, scăparea noastră dintru adâncul păcatelor;
Bucură-Te, scară prin care suim la înălțimea mântuirii;
Bucură-Te, vas al slavei pecetluit de darul Treimii;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !
 
 
CONDAC 2
 
De mare dar ai învrednicit pe bătrânul Barba-Polizoi, Preacurată, arătându-Te lui și poruncindu-i să caute icoana Ta cea aducătoare de bogate binecuvântări, ca să cânte toți cu bucurie: Aliluia !
 
ICOS 2
 
Pe ogorul unui localnic i-ai poruncit bătrânului să sape pentru a afla icoana Ta cea de minuni izvorâtoare, dar ogorul inimii sale era încă acoperit de spinii necredinței și se temea să nu fie vreo înșelăciune diavolească, dar noi mărim purtarea Ta de grijă pentru mântuirea oamenilor și Îți cântăm așa:
 
Bucură-Te, că Te-ai arătat împodobită cu toată frumusețea bătrânului;
Bucură-Te, că l-ai povățuit cu dulce cuvânt a căuta icoana Ta;
Bucură-Te, că ai voit a-i dărui lui icoana în semn de prețuire;
Bucură-Te, că ai căutat spre inima lui smerită;
Bucură-Te, că rugăciunile lui smerite le-ai primit;
Bucură-Te, că l-ai sfătuit să lepede îndoiala;
Bucură-Te, că i-ai proorocit că va zidi și o biserică;
Bucură-Te, că ai voit a cerceta cu mila Ta insula Tinos;
Bucură-Te, că Te-ai milostivit de cei neputincioși;
Bucură-Te, că i-ai făgăduit bătrânului ajutorul Tău;
Bucură-Te, că și pe noi ne cercetezi în nevoile noastre;
Bucură-Te, că ești grabnică solitoare mântuirii credincioșilor;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !
 
CONDAC 3
 
Multă nedumerire a cuprins sufletul bătrânului Barba-Polizoi, neștiind dacă arătarea cea minunată este de la Dumnezeu sau de la cel viclean, dar a alergat spre preot ca să-i dezlege taina, cântând: Aliluia !
 
ICOS 3
 
Mult s-a frământat bătrânul când preotul i-a spus că arătarea minunată este lucrare drăcească și tuturor a povestit minunea, însă doar doi prieteni l-au crezut și împreună au început să sape după icoana cea de minuni izvorâtoare, cântând Ție așa:
 
Bucură-Te, că ești apărătoare a insulei noastre;
Bucură-Te, că ne-ai cercetat pe noi cu milostivire;
Bucură-Te, că nu ne lași în încercările noastre;
Bucură-Te, mângâierea celor zdrobiți de necredință;
Bucură-Te, nor luminos călăuzitor la Ierusalimul ceresc;
Bucură-Te, blândețe care alungă frica;
Bucură-Te, vas minunat al darurilor cerești;
Bucură-Te, nor cuprinzător al tainelor Treimii;
Bucură-Te, bogăție neîmpuținată de milostivire;
Bucură-Te, scut al mântuirii celor neputincioși;
Bucură-Te, călăuzitoarea credincioșilor spre mântuire;
Bucură-Te, descoperirea tainelor celor mai presus de minte;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !
 
CONDAC 4
 
Monahiei Peleghia i-ai poruncit Stăpână, să arate minunea icoanei îngropate și să se îngrijească de zidirea Bisericii, ca toți să afle sub acoperământul Ei mila Domnului cântând: Aliluia !
 
ICOS 4
 
Monahia Pelaghia a povestit episcopului Gavriil despre minunata Ta arătare, Stăpână, prin care i-ai poruncit să înceapă săpăturile pentru aflarea icoanei Tale, iar cu lacrimi preasfințitul slujitor a încuviințat plinirea poruncii Tale, strigând Ție în adâncul inimii unele ca acestea:
 
Bucură-Te, Împărăteasă purtătoare de grijă pentru toți;
Bucură-Te, că ai binevoit să ne arăți comoara icoanei Tale;
Bucură-Te, că și de mai multe daruri ai voit a învrednici turma Ta;
Bucură-Te, că întru necazurile noastre ne-ai cercetat pe noi;
Bucură-Te, că nu ne lași pe noi niciodată fără ajutorul Tău;
Bucură-Te, că mult s-au ostenit lucrătorii pentru aflarea icoanei;
Bucură-Te, că răspândirea holerei i-a făcut i-a făcut să reia căutările;
Bucură-Te, că fântâna secată s-a umplut de apă cu darul Tău;
Bucură-Te, că după 700 de ani sub pământ s-a descoperit icoana Ta;
Bucură-Te, că și biserică prea frumoasă Ți s-a zidit Ție;
Bucură-Te, că ai trimis și bani pentru săvârșirea zidirii;
Bucură-Te, că toți s-au minunat de purtarea ta de grijă;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !
 
CONDAC 5
 
Pe căpitanul vasului englez și corabia sa i-ai salvat de la cumplita primejdie și acesta și-a plinit cu bucurie făgăduința, dăruind bani pentru ridicarea lăcașului Tău, în care toți cântă cu mulțumire: Aliluia !
 
ICOS 5
 
Pe cel bolnav, care se aruncase în apele mării din îndemnul celui viclean, l-ai izbăvit din moarte și ai primit jertfa lui pentru ridicarea bisericii Tale și laudele lui din inimă smerită:
 
Bucură-Te, că ai cercetat grabnic pe cel din primejdie;
Bucură-Te, că l-ai izbăvit pe el din moarte cumplită;
Bucură-Te, că ai trimis lui grabnic un caic;
Bucură-Te, că ai primit cu bucurie averea lui;
Bucură-Te, că sărăcia nu l-a împiedicat a sluji Ție;
Bucură-Te, că acesta a luat și chipul monahicesc;
Bucură-Te, că tuturor povestea minunile Tale;
Bucură-Te, că bogat era el în credința pentru Tine;
Bucură-Te, că în smerenie a viețuit până la sfârșitul vieții;
Bucură-Te, că ai primit cu blândețe jertfa dragostei lui;
Bucură-Te, că ai auzit grabnic suspinurile inimii lui;
Bucură-Te, că pe toți sprijini pe calea mântuirii;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !
 
CONDAC 6
 
Nu ai depărtat de la izvorul milei Tale, Preacurată, nici pe cei de altă credință, ci pe toți ai adăpat cu apa cea curată a minunilor Tale, ca să cânte Ție cu bucurie: Aliluia !
 
ICOS 6
 
Pe aga cel care cu credință a venit la biserica Ta, cerând tămăduirea picioarelor paralizate, nu l-ai lipsit de ajutorul Tău, Preacurată, iar el cu bucurie a lăudat minunea Ta, săltând în cântări ca acestea:
 
Bucură-Te, că pe toți chemi la izvorul tămăduirilor Tale;
Bucură-Te, că Te înduri de tot sufletul necăjit;
Bucură-Te, că nu disprețuiești pe cei bolnavi;
Bucură-Te, că nu oprești milele Tale nici dinspre cei de altă credință;
Bucură-Te, că ai dat tămăduire celui care nădăjduia spre Tine;
Bucură-Te, că nu s-a rușinat el a cere ajutorul Tău;
Bucură-Te, căci cu bucurie a plecat pe picioarele sale de la biserica Ta;
Bucură-Te, că a dăruit Ție bani pentru ridicarea unei fântâni;
Bucură-Te, că până astăzi se păstrează mărturiile minunilor Tale;
Bucură-Te, că toți au slăvit negrăită milostivirea Ta;
Bucură-Te, că nici pe noi nu ne lipsești de darul Tău;
Bucură-Te, ridicarea celor căzuți în boli cumplite;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !
 
CONDAC 7
 
De femeile care nu mai știau calea către gazda unde rămăsese pruncul lor le-ai povățuit, iar ele cutremurate de purtarea Ta de grijă, au cântat cu bucurie: Aliluia !
 
ICOS 7
 
Icoana Ta a fost și furată de cel fără frică de Dumnezeu, dar nu ai îngăduit să fie depărtată de insula Ta și s-a aflat imediat, toți lăudându-Te așa:
 
Bucură-Te, că ai arătat grabnic furtul icoanei;
Bucură-Te, că a fost prins cel care o furase;
Bucură-Te, că nu ai îngăduit nelegiuiri în lăcașul Tău;
Bucură-Te, că pe toți îndemni spre o viață cinstită;
Bucură-Te, că Te înduri de cei disprețuiți;
Bucură-Te, că cercetezi pe cei neputincioși;
Bucură-Te, că nu ai lipsit insula Ta de comoara icoanei;
Bucură-Te, că toți s-au minunat de purtarea Ta de grijă;
Bucură-Te, grabnică tămăduire a celor gârboviți de boală;
Bucură-Te, plinirea rugăciunii celor umiliți;
Bucură-Te, poartă către cer a monahilor;
Bucură-Te, ascultarea rugii credincioșilor;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !
 
CONDAC 8
 
Lacrimile copilei care se ruga pentru sora sa cu piciorul infectat au revărsat mila Maicii Domnului, iar jertfa de mulțumire adusă a minunat pe toți pelerinii care cântau: Aliluia !
 
ICOS 8
 
Pe toată linia frontului oastea greacă vedea pretutindeni chipul Tău ce se arăta noaptea îngrijindu-Te de cei în dureri, care aduceau Ție laude de mulțumire ca acestea:
 
Bucură-Te, apărătoare nebiruită a Ortodocșilor;
Bucură-Te, cea îmbrăcată în durere și slavă;
Bucură-Te, a ostașilor mângâiere fierbinte;
Bucură-Te, apărătoare Doamnă a luptătorilor;
Bucură-Te, vegherea celor din nevoi;
Bucură-Te, pavăză tare a credinței;
Bucură-Te, călăuzitoare a obștii duhovnicești;
Bucură-Te, a soldaților întărire în luptă;
Bucură-Te, milostivire negrăită împărțită credincioșilor;
Bucură-Te, povățuitoare către lumina Învierii;
Bucură-Te, carte nescrisă a Adevărului;
Bucură-Te, carte a rugăciunii smerite;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !
 
CONDAC 9
 
Cei cu minte înțelenită în patimi nu pot pricepe minunile lucrate spre slava lui Dumnezeu, Preacurată, dar noi, mărturisind adevărul, cântăm cu bucurie: Aliluia !
 
ICOS 9
 
Întinde mâinile Tale, cu care ai ținut pe Cel Care ne poartă pe noi deasupra valurilor lumești, și cere cu stăruință să se milostivească spre noi și să îmblânzească pe toți cei care ne necăjesc, ca să putem cânta Ție:
 
Bucură-Te, stindardul păcii lui Hristos;
Bucură-Te, minune mai presus de orice minune;
Bucură-Te, făclie a rugăciunii neîncetate;
Bucură-Te, blândețe care alungă orice teamă;
Bucură-Te, luminarea celor lipsiți de înțelepciune;
Bucură-Te, brațe ale milostivirii lui Hristos;
Bucură-Te, sprijinitoarea celor neputincioși;
Bucură-Te, scară prin care suim la Adevăr;
Bucură-Te, sabie înfricoșătoare duhurilor răutății;
Bucură-Te, îmblânzirea celor otrăviți de răutate;
Bucură-Te, fulger ce alungă gândurile cele rele;
Bucură-Te, stup în care se adună mierea rugăciunii;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !
 
CONDAC 10
 
Cei izbăviți prin rugăciunile Tale din moarte fulgerătoare au adus Ție cu dragoste glasuri de mulțumire împreună cu mireasma laudelor de: Aliluia !
 
ICOS 10
 
Pe cei aflați în corabia lovită de recif i-ai salvat de la moarte, iar ei ca răsplată au adus Ție o corabie de argint; noi, cei care călătorim pe marea acestei vieți, aducem Ție precum văduva cei doi bănuți laudele acestea :
 
Bucură-Te, salvarea corabiei invadate de apă;
Bucură-Te, nădejdea celor care călătoresc pe mare;
Bucură-Te, ridicarea noastră din adâncul întristării;
Bucură-Te, că rechinul trimis a salvat corabia;
Bucură-Te, că ne scoți și pe noi din mâinile vrăjmașilor;
Bucură-Te, că smerești răzvrătirile celor nedrepți;
Bucură-Te, că aperi pe cei nedreptățiți;
Bucură-Te, că ne porți în corabia rugăciunii;
Bucură-Te, că ne întărești pe calea pocăinței;
Bucură-Te, că ne ferești de prăpastia pierzării;
Bucură-Te, că întărești pe cei slăbiți de ispite;
Bucură-Te, că ne dai putere pe cărarea mântuirii;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !
 
CONDAC 11
 
Multe suflete aleargă cu nădejde la icoana Ta și află multă milă, aducând înaintea Ta smerite rugăciuni spre slava Căruia cetele îngerești Îi cântă: Aliluia !
 
ICOS  11
 
Sufletul meu cel înghețat de viforul multor ispite Te rog să îl încălzești cu focul rugăciunii Tale, ca să aduc și eu făclii de cântări ca acestea:
 
Bucură-Te, apărătoare nebiruită a credincioșilor;
Bucură-Te, mângâierea celor neputincioși;
Bucură-Te, alungarea viforului ispitelor;
Bucură-Te, adierea păcii lui Hristos;
Bucură-Te, mireasmă a înțelepciunii cerești;
Bucură-Te, carte a însemnărilor dumnzeiești;
Bucură-Te, pom sfințit al darurilor duhovnicești;
Bucură-Te, mijlocitoare a împăcării cu Dumnezeu;
Bucură-Te, liman liniștit al pocăinței;
Bucură-Te, mare a înțelepciunii de sus;
Bucură-Te, corabie a scăpării din patimi;
Bucură-Te, îmbrățișarea celor disprețuiți;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !
 
CONDAC 12
 
Lăcașul Tău este loc ales de pelerinaje unde se aduc neîncetat rugăciuni pentru dobândirea celor de folos spre mântuire, iar noi împodobim lăcașurile inimilor cu rugile către Tine cântând: Aliluia !
 
ICOS 12
 
Înaintea icoanei Tale se aduc neîncetat jertfe de rugăciuni pentru tămăduirea și mântuirea celor din nevoi, iar noi, cu gând împovărat de neputințe, strigăm către Tine ca să ne dăruiești, Maică, bogată milă, aducându-Ți cântări ca acestea:
 
Bucură-Te, vederea celor orbiți de păcat;
Bucură-Te, întărirea celor neputincioși cu trupul;
Bucură-Te, pocăința sufletelor regăsite;
Bucură-Te, insulă a minunilor dumnezeiești;
Bucură-Te, bogăție a îndurărilor Părintelui ceresc;
Bucură-Te, risipirea durerilor celor necăjiți;
Bucură-Te, vas al rugăciunii curate;
Bucură-Te, mir de taină al sfințeniei;
Bucură-Te, scară a înțelepciunii duhovnicești;
Bucură-Te, a insulei Tinos podoabă prea strălucită;
Bucură-Te, carte a minunilor nepătrunse;
Bucură-Te, munte al sfințeniei neapropiate;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !
 
CONDAC 13
 
O, Maică Prealăudată, comoara insulei Tinos, întinde rugăciunea Ta până la marginile pământului și ne cuprinde pe toți întru aceeași dragoste a Cuvântului prin care să ne izbăvim de muncile cele veșnice, cântând: Aliluia ! (se zice de trei ori)
 
 
ICOS 1
 
Mulți suferinzi au aflat mângâiere la cinstită icoana Ta, Preacurată, căci nu ai încetat a cerceta pe poporul cel necăjit și a aprinde făclia nădejdii în sufletele cele pustiite de mâhnire, ca toți să Îți aducă întru bucurie cântări ca acestea:
 
Bucură-Te, tămăduirea celor robiți de boală;
Bucură-Te, mângâierea celor împovărați de întristare;
Bucură-Te, îmblânzirea celor răniți de răutate;
Bucură-Te, mir înțelegător peste rănile noastre sufletești;
Bucură-Te, mireasă a sfințeniei neajunse de gând;
Bucură-Te, a insulei Tinos laudă neîncetată;
Bucură-Te, gură a cântărilor celor îngerești;
Bucură-Te, cer înțelegător al drepților lui Hristos;
Bucură-Te, nădejde tare a celor care se roagă Ție;
Bucură-Te, scăparea noastră dintru adâncul păcatelor;
Bucură-Te, scară prin care suim la înălțimea mântuirii;
Bucură-Te, vas al slavei pecetluit de darul Treimii;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !
 
CONDAC 1
 
Icoana Ta, Preacurată, din insula Tinos este izvor de minuni pentru toți cei care aleargă către Tine cu credință, dăruind tuturor cele spre mântuire, ca să scoată din adâncurile inimii mărgăritarele laudelor de: Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !
 
Rugăciune către Maica Domnului
 
O, Preasfântă Născătoare de Dum­ne­zeu, Fecioară stăpână, ceea ce ești mai înaltă și mai presus decât îngerii și arhanghelii și mai cinstită decât toa­tă făptura; mirarea cea mare a în­ge­ri­lor, propovăduirea prorocilor, po­doa­ba cea aleasă a arhanghelilor, întă­rirea cea tare a mucenicilor, lauda cea preamărită a apostolilor, povățuitoa­rea cea tare a călugărilor, înfrânarea cea tare a postitorilor, curăția și slava fecioa­re­lor, veselia cea lină a mai­ci­lor, în­țe­lep­ciunea și învățătura prun­ci­lor, câr­muitoarea săracilor și a vădu­velor; îmbrăcăminte celor goi, sănă­tate celor bolnavi, izbăvire celor ro­biți; liniște celor de pe mare, liman bun celor înviforați, povățuitoare ne­os­te­nită ce­lor rătăciți, mergere ușoară celor călă­tori, odihnă bună celor oste­niți, aco­pe­rământ și scăpare celor asu­priți; nădejde celor fără de nădejde, ajută­toare celor lipsiți; celor săraci bo­găție neîmpuținată, celor întristați de-a pururea mângâiere, celor pe care nu-i iubește nimeni iubire cu smerenie; ce­lor păcătoși mântuire către Dum­­ne­zeu; tuturor creștinilor ocrotire tare, a­ju­tătoare nebiruită și folo­si­toare.
 
Prin tine, Cel nevăzut S-a făcut văzut, pentru care aducem rugăciune ție noi, robii tăi, Doamna noastră. O, preamilostivă împărăteasa a Luminii ce­lei înțelegă­toare și preamărită, care ai născut pe Împăratul nostru, Hristos Dumnezeu, Cel ce dă viață tuturor, ceea ce ești slăvită de cele cerești, minte înge­rească, stea cu totul luminoasă și mai sfântă decât toți sfinții; împărăteasa împăraților, Stăpâna tu­turor făpturilor, Fecioară încuviințată de Dumnezeu, Mireasă nestricată, pa­lat al Preasfân­tului Duh, tron de foc al Împăratului celui nevăzut, chivot ce­resc, purtător al Cuvântului lui Dumnezeu, căruța cea în chipul focului; odihna Dumne­zeului celui viu, zămislirea negrăită a tru­pului lui Hristos, cuibul Vulturului ce­resc, turtureaua cea cu bună glă­suire, porumbița cea preabună, lină și fără de răutate; Maică iubitoare de fii, adân­cul milelor, picătura care risipești mâ­nia lui Dumnezeu, adâncimea cea ne­mă­surată, taina cea negrăită, minu­nea cea neștiută, minune nespusă;
 
Bi­serică nefăcută de mână omenească a Însuși Împăratului tuturor veacuri­lor; tămâia cea cu bun miros, veșmânt cinstit, porfiră de Dumnezeu țesută, Rai sufle­tesc, odrasla pomului celui de viață purtător, floarea cea preafrumoa­să, care ai înflorit nouă veselia ce­reas­că, strugurele mântuirii noastre, paha­rul Împăratului Ceresc, întru care s-a dres de la Duhul Sfânt vinul harului Celui neîmpuținat; solitoarea legii, înce­pă­tura credinței celei adevărate a lui Hristos, turnul cel neclintit, pieirea ere­ticilor, sabia mâniei lui Dumnezeu îm­­po­triva tu­turor celor nelegiuiți; în­grozire diavolilor, biruință în războaie, păzi­toare adevă­ra­tă tuturor creștinilor și lumii încre­din­țată mântuire.
 
O, întru tot milostivă Doamnă Fecioară, Stă­pâ­nă Născătoare de Dumnezeu, auzi-ne pe noi cei ce ne rugăm ție și arată mila ta poporului drept-credincios; roagă pe Fiul tău să ne izbăvească de tot răul. Și păzește locașul acesta și toate orașele și satele creștinești și tot po­porul cel bine-credincios, care scapă la tine și cheamă numele tău cel sfânt, de toate năpas­tele, de boală, de cutremur, de po­top, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de răz­boiul cel dintre noi, de toate durerile și tot ne­cazul. Ca să nu fie îm­puținați robii tăi nici cu răni, nici cu îngrozire, nici cu moarte, nici cu dreapta mânie a lui Dumnezeu; ci îi păzește și îi mântuiește cu mila ta, Doamnă, ceea ce te rogi pentru noi și pentru buna întocmire a văzduhului, spre vremi adu­cătoare de roadele cele de folos, pe care le dăruiești nouă. Izbăvește, ridică și miluiește din toate nevoile, Stăpână preami­los­tivă, Năs­că­toare de Dumne­zeu prea­lă­udată, pe cei ce sunt în primejdii. Adu-ți aminte de robii tăi și nu trece cu vederea lacrimile și suspi­narea lor; ci ne înno­iește pe noi cu bunătatea ta, ca să ne mângâiem cu mul­țumire, aflându-te pe tine ajută­toa­re. Milostivește-te, Doam­nă Prea­cu­rată, spre ajutorul po­po­rului celui binecredincios.
 
Nădej­dea noastră, adu­nă pe cele risipite: pe cei rătăciți pe cale povățuiește-i, pe cei căzuți de la dreapta credință iarăși la credință întoarce-i, pe cei bătrâni sprijinește-i, pe cei tineri îi învață, pe prunci hrănește-i și preamărește pe cei ce te preamăresc; dar, mai ales, păzește Sfântă Biserica Fiului tău și o ferește întru lungime de zile.
 
O, milostivă și preaîndurată Îm­pă­răteasă a Cerului și a pământului, Născătoare de Dumne­zeu, pururea Fecioară, miluiește cu mij­lo­cirea ta po­porul drept-credincios și toată drept-credincioasa creștinătate. Păzește-o sub acoperământul milei tale, apăr-o pe ea cu cinstitul tău aco­pe­rământ și roagă pe Hristos, Dumne­zeul nostru, pe Care mai presus de fire L-ai întrupat, să ne încingă pe noi cu putere de sus, ca să ne putem apăra împotriva vrăjmașilor ce se luptă îm­potriva noastră. Miluiește și mântu­iește prin ru­găciunile tale, Maică, pe Prea Fericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bise­ri­cii Ortodoxe Ro­mâne, pe (Înalt) Prea Sfințitul (Arhi-) Episcopul (și Mitro­po­litul) nostru (N), pe toți ortodocșii arhierei, preoți și diaconi și pe tot clerul bisericesc și pe tot poporul drept-credincios care se închină icoanei tale.
 
Caută spre noi toți cu folosința ta cea preamilostivă, ridică-ne pe noi din adâncul păcatelor și ne luminează ochii inimii spre cău­ta­rea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, iar la înfricoșătoarea Judecată, pe Fiul tău pentru noi roagă-L. Pe cei care s-au mutat întru dreaptă credință, din această viață în cea veșnică, îm­preună cu în­gerii, cu arhanghelii și cu toți sfinții, împărtășește-i ca să stea de-a dreapta Fiului tău și Dumnezeu; și prin rugăciu­nea ta învrednicește pe toți ortodocșii creștini să viețuiască cu Hristos, și cu bucurie în locașurile în­ge­rești să se desfăteze.
 
Că tu ești, Doam­nă, slavă a celor cerești și ajutătoare a pă­mântenilor; tu ești nădejdea și fo­lositoarea tuturor celor ce aleargă la tine și cer ajutorul tău cel sfânt; tu ești rugătoarea cea fier­binte către Fiul tău și Dumnezeul nostru, că rugăciunile Maicii mult pot spre îmblânzirea Stăpânului. Și, cu a ta mijlocire, în­drăznim să ne apropiem de sfântul altar, de harul preasfintelor și de viață făcătoarelor Taine, deși sun­tem ne­vrednici. Pentru aceea, și pe icoană văzând chipul tău cel întru tot cinstit și pe Cel Atotțiitor cu mâna ținând, ne bucurăm noi păcătoșii și, cu umilință căzând, pe acesta cu dragoste și cu frică îl sărutăm, așteptând, Doam­nă, prin sfintele și de Dumnezeu primitele tale rugăciuni, să ajungem la cele cerești ale vieții celei fără de sfâr­șit, și să stăm fără de rușine în ziua Ju­decății de-a dreapta Fiului tău și Dum­ne­ze­ului nostru, slăvindu-L pe El îm­pre­ună cu Cel fără de început al Lui Pă­rinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață făcă­torul Lui Duh, acum și puru­rea și în vecii vecilor. Amin.
 
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!   Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, și cu ale tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi!
 
Alte înregistrări
În ultima parte a vieții, părintele Nectarie Vitalis a slujit în Biserica „Sfântul Nectarie” din Kamariza Aticii, situată lângă orașul Lavrio. O ridicase în chip de mulțumire pentru sfântul taumaturg din insula Eghinei, care în anul 1980 îl vindecase de cancer, iar în 2014 îi redase viața. Din acel moment, până la adormirea sa întru Domnul, petrecută pe data de 8 februarie 2018, mii de credincioși i-au trecut pragul chiliei pentru a-i primi binecuvântarea și pentru a se întări în credință. Părintele Nectarie Vitalis era, pentru ei, mărturia palpabilă că în Hristos toate sunt cu putință. Minunea de la înmormântarea părintelui Vitalis a dovedit că sfinții, prietenii Domnului, transcend legile firii: așa cum o arată filmările video care au făcut înconjurul lumii, deși trecuseră 24 de ore de la moartea sa, mâna dreaptă a Cuviosului era moale, lipsită de obișnuita rigor mortis. Minunea dovedește și că, în fapt, pentru creștini nu există moarte. Citeşte mai mult ...
Pe 30 Ianuarie facem pomenirea zilei în care a fost descoperită Icoana Maicii Domnului din Tinos. Citeşte mai mult ...
Dobri Dobrev, sfântul cerșetor din Bulgaria ne-a dat o lecție despre cum nu ai nevoie de mult ca să trăiești, despre bunătate și pioșenie. „Bunicul Dobri” a donat peste 40.000 de euro pentru orfelinate și mănăstiri, alegând să trăiască dintr-o pensie de 80 de euro. Citeşte mai mult ...
Sâmbătă, 10 Februarie 2018, în ziua de prăznuire a Sf. Mare Mucenic Haralambie, a fost săvârșit un parastas pentru sufletul adormitului Protosinghel Teofan Merlă, viețuitor al Mănăstirii Cetățuia din Iași, care a adormit întru Domnul în anul 2006. Citeşte mai mult ...
Ieri, 07 Februarie 2018, a fost săvârșită Sf. Liturghie în ziua în care s-au împlinit 100 de ani de la executarea Sfântului Mucenic Vladimir (Bogoiavlenskii), Mitropolit de Kiev și Galiția. Moaștele Sfântului au fost aduse din Peștera din depărtare în Catedrala Trapeză a Sf. Cuv. Antonie și Teodosie din Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina. Citeşte mai mult ...
Mormântul lui Zaharia este un măreţ monument funerar aşezat pe malul de răsărit al Văii Cedrilor, numită şi Valea lui Iosafat, la baza Muntelui Măslinilor, fiind aşezat cu faţa spre Ierusalim, lângă Mormântul lui Absalom şi Mormântul lui Bnei Hezir (spre sud). Acesta este construit în întregime din piatră, fiind tăiat în peretele de stânca din acel loc. Citeşte mai mult ...
Sinodul Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei s-a întrunit marţi la Reşedinţa Patriarhală sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În cadrul şedinţei a fost aprobată propunerea ca Sfânta Cuv. Matrona din Moscova să fie introdusă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Citeşte mai mult ...
Istoria acestui așezământ românesc de la Sfintele Locuri începe în anul 1931 o dată cu hotărârea Guvernului Palestinian de a împărţi în parcele de câte 10 dumane (10.000 mp) terenul de pe malul drept al râului Iordan, în regiunea denumită Qaser al-Yahud aproape de vărsarea Iordanului în Marea Moartă, pentru a le oferi comunităţilor religioase, cu obligația ca în cel mult doi ani, să construiască acolo o mănăstire sau un aşezământ religios. Citeşte mai mult ...
Ce poate fi mai odihnitor pentru suflet şi minte decât un pelerinaj la sfintele mănăstiri?!... Luaţi-vă o zi sau mai multe, de refugiu în atmosfera de pace şi sfinţenie de acolo, care aduce tihna mult râvnită în sufletele noastre. Sunteţi 2, 3, 4... doritori de pelerinaj? Doriţi să ajungeţi la o mănăstire anume sau aveţi un traseu pe care aţi fi încântaţi să-l parcurgeţi? Sunaţi-ne sau trimiteţi-ne un E-mail şi vom face tot ce ne stă în putinţă să vă împliniţi visul. Doamne ajută! Citeşte mai mult ...
Centrul de Pelerinaj "Emaus" din cadrul Mitropolia Basarabiei, redeschide un nou traseu spre Georgia Ortodoxa, o tara cu multe biserici vechi incepand cu sec. IV. Citeşte mai mult ...

Rezultate 1 - 10 din 21
» Toate înregistrările
Sus

Centrul de Pelerinaj „EMAUS” din cadrul Mitropoliei Basarabiei

 Adresa: str. 31 August 1989, Nr. 161, Chişinău, Republica Moldova, Cod poştal: MD 2004

  (+373) 60.595.146, (+373) 68.471.670

  Copyright © 2010. Toate drepturile rezervate. Site-ul a fost lansat oficial la data de 18 octombrie 2010